Mondzorg

Zo werkt het nu……

Binnen de mond zorg is het uitwisselen van patiëntgevoelige gegevens een dagelijkse activiteit. Denk hierbij aan uitwisselingen van röntgenfoto’s, behandelverslagen en gehele patiëntendossier. Daarnaast vind er veel intercollegiaal overleg plaats met betrekking tot de beste behandeling van de patiënt. Binnen de keten van de mond zorg treft men o.a. de tandarts, mondhygiëniste, kaakchirurg, orthodontist, parodontoloog, tandtechnicus etc……

De medische correspondentie tussen deze ketenpartners vind momenteel plaats per post, fax, e-mail of per telefoon. Naast het feit dat bij deze methodes de veiligheid niet gewaarborgd is, impliceert dit dat veel gegevens handmatig moeten worden ingevoerd in het informatiesysteem.

…….En zo kan het ook!mondzorg

Met ZorgMail kunt u veilig patiëntgevoelige informatie elektronisch uitwisselen met uw ketenpartners. Of het nu gaat om het verzenden van een behandelverslag, het ontvangen van een (verwijs)brief of het uitwisselen van bestanden met uw ketenpartners, het is allemaal mogelijk met ZorgMail.

Het gebruik van ZorgMail scheelt u tijd, papier, inkt, enveloppen, postzegels en de nodige wandelingen naar de brievenbus, terwijl de bescherming van persoonsgegevens optimaal is.

Als ZorgMail gebruiker kunt u veilig met de gehele ZorgMail community communiceren. Dankzij de eenvoudige zoekfunctie in het adresboek is de juiste persoon of organisatie snel gevonden.

ZorgMail gekoppeld met uw “TIS” oplossing

Een aantal tandartsinformatiesystemen hebben hun systeem al gekoppeld met ZorgMail of zijn in de laatste fase van koppeling. Dit maakt het gebruik van ZorgMail nog plezieriger omdat u al uw correspondentie binnen uw TIS kunt afhandelen.

ZorgMail als “standalone” oplossing

ZorgMail is echter ook prima te gebruiken los van uw elektronische patiënteninformatiesysteem. ZorgMail kent een eigen omgeving welke u via een browsersoftware kunt benaderen en waar u berichten kunt verzenden en ontvangen naar andere ZorgMail deelnemers.

Wilt u klaar zijn voor de toekomst? Join de community en start nu met ZorgMail!

U kunt u online Direct aanmelden

Copyright 2017 Zorgmail

>