Nieuws

  BLOG

  i-Ortho van HoCu Systems gekoppeld

  Met trots kunnen we zeggen dat we een nieuw systeem gekoppeld hebben aan ZorgMail, dé standaard voor veilige gegevens-uitwisseling in de zorg. Het nieuw gekoppelde systeem Hocu Systems is een totaal leverancier van computer systemen en netwerk oplossingen. De vele jaren ervaring zorgt ervoor dat HoCu de kennis heeft die nodig is om systeembeheer te kunnen leveren in een begrijpelijke taal. HoCu Systems is de ontwikkelaar van i-Ortho; het patiënt management systeem voor de dentale professional. I-Ortho draait op Windows en Apple systemen, ook in hybride netwerken.

  i-Ortho kan zowel berichten verzenden als ontvangen met ZorgMail.

  BLOG

  Mailt uw gemeente al veilig?

  Veilige e-mail voor uw gemeente? Kies voor ZorgMail Secure e-mail! Meer dan 122 gemeenten gingen u reeds voor.
  Op 30 juni 2017 kopte Binnenlands Bestuur ‘Driekwart gemeenten heeft e-mailbeveiliging niet op orde’. Een jaar eerder voldeden van de vijftig geteste gemeenten slechts drie aan de standaarden van veilige e-mail. Het percentage goed beveiligde gemeenten ligt inmiddels dus een stuk hoger. Dit kan en moet nog beter. Als gemeente vraagt u zich wellicht af, waarom en hoe dan?

  Digitaliseren gemeenten
  Decentralisaties in het sociaal domein met een verschuiving van de Jeugdzorg en de WMO naar de gemeenten en toenemende digitalisering hebben ertoe geleid dat ketenpartners in de zorg en gemeenten vanaf 1 januari 2015 meer gegevens zijn gaan uitwisselen. Veelal gegevens met een vertrouwelijk en persoonsgebonden karakter over burgers waarvan de uitwisseling dient te voldoen aan wet- en regelgeving. Gemeenten hebben een belangrijke verantwoordelijkheid ten aanzien van informatieveiligheid en privacybescherming.

  Veilige e-mail
  VANAD Enovation is een grote aanbieder van veilige e-mail in Nederland voor gemeenten. Sinds eind 2014 is deze oplossing voor deze doelgroep beschikbaar en sluiten elke maand nieuwe gemeenten aan. De teller stond eind juni op 122 gemeenten. Van oudsher is VANAD Enovation sterk geworteld in de zorg met haar gestructureerde ZorgMail berichtuitwisseling tussen gekoppelde informatiesystemen. Met de veilige mailoplossing van ZorgMail speelt VANAD Enovation in op een sterk groeiende behoefte om ook ongestructureerd informatie te kunnen uitwisselen tussen personen. Maar dan wel beveiligd!

  Community van ZorgMail
  Bedrijfsleven en overheid hebben het gezamenlijk initiatief ‘Veilig E-mail Coalitie’ opgestart om te komen brede invoering van e-mailbeveiliging en up-to-date standaarden. ZorgMail van VANAD Enovation is een landelijke beveiligde berichtendienst met ruim 13.000 aangesloten organisaties, 250 gekoppelde informatiesystemen, 40.000 mailboxen en 70 miljoen berichten per jaar. Alle huisartsen, veel jeugdartsen, een groot deel van de ziekenhuizen en talrijke andere aanbieders maken al jarenlang dagelijks gebruik van ZorgMail. Voor veel gemeenten is de keuze voor ZorgMail met het directe gemak van deze grote community en het ZorgMail Adresboek dan ook een logische stap.

  Mailen binnen en buiten de community
  En sinds maart 2017 biedt VANAD Enovation ook een oplossing voor gemeenten om veilig te kunnen e-mailen met zorgaanbieders die NIET zijn aangesloten op de ZorgMail community en met burgers. In dat geval opent de ontvanger van een e-mailbericht met een unieke toegangscode het bericht en eventuele bijlage in de ZorgMail Viewer en beantwoordt deze indien gewenst. Met andere woorden veilig communiceren kan nu met iedereen, binnen en buiten de community!

  Honderdduizenden veilige e-mailberichten per maand met ZorgMail
  Of het nu gaat om ongestructureerd berichtenverkeer in de vorm van e-mailverkeer:

  • Tussen wijkteamleden en specialisten bij het opstellen en monitoren van plannen;
  • Tussen wijkteamleden en uitvoerende Jeugdhulp medewerkers;
  • Tussen wijkteamleden en huisartsen betreffende de start en afsluiting van de hulpverlening;
  • Tussen Veilig Thuis en gemeenten in het kader van huiselijk geweld en kindermishandeling;
  • Een terugkoppeling vanuit de Verzuimbegeleiding voor kinderen richting de huisarts;
  • Een terugkoppeling vanuit de GGZ bij een vermoeden van DSM IV/V problematiek richting de huisarts;
  • Ad hoc informatieverzoeken, opvragen van (delen van) dossiers, collegiale vraagstelling, toelichting bij cliënten etc.

  Dit alles is mogelijk met de ZorgMail Secure e-mail oplossing van VANAD Enovation. Zoals te zien in de Infographic groeit het gemeentelijk Secure e-mail verkeer iedere maand gestaag. In de maand juni 2017 werden 340.000 veilige e-mailberichten uitgewisseld. En kijkend naar de TOP-10 van gemeenten in het gebruik van ZorgMail Secure e-mail behalen 6 van de 10 gemeenten een veiligheidsscore van 86% ten opzichte van het landelijke gemiddelde van 60%. Dat zijn indrukwekkende getallen.

  Voorbeeld: gegevensuitwisseling tussen Huisarts en Wijkteam
  Door de unieke combinatie van gestructureerde en ongestructureerde gegevensuitwisseling met ZorgMail kan nagenoeg iedere situatie worden ondersteund. Een voorbeeld hiervan is:

  • De huisarts verstuurt vanuit het huisartseninformatiesysteem een verwijsbrief/overdracht naar het Wijkteam; dit is een gestructureerd aangemaakt Edifactbericht;
  • Indien het Wijkteam (nog) geen aan ZorgMail gekoppeld informatiesysteem heeft, wordt het Edifactbericht door VANAD Enovation vertaald naar een leesbare veilige e-mail om te kunnen afleveren;
  • Het Wijkteam verzorgt een terugkoppeling op de verwijzing/overdracht richting de huisarts in de vorm van een veilige e-mail;

  De huisarts voegt de e-mail en eventuele bijlage toe aan het patiëntendossier in het huisartseninformatiesysteem.

  Keuze in ZorgMail Secure e-mailoplossingen
  Voor gemeenten zijn meerdere ZorgMail Secure e-mailoplossingen voorhanden. Voor kleine zorginstellingen is Hosted Mail beschikbaar, waarbij het ZorgMail account (@zorgmail.nl) eventueel toegevoegd kan worden aan Microsoft Outlook. Grote instellingen kunnen kiezen voor een koppeling van hun mailserver (@eigendomein.nl) met ZorgMail via Safe Relay. Dan kunnen alle gebruikers in de instelling veilig e-mailen met andere Hosted Mail en Safe Relay deelnemers.

  Veilig Verzenden button en Tweefactor Authenticatie toegang
  Indien Microsoft Outlook wordt gebruikt kan via een Add-in de ‘Veilig Verzenden’ groene button worden toegevoegd aan het lint. De gebruiker kan deze button benutten voor iedere e-mail waarin privacygevoelige informatie wordt verstuurd. Voordelen van de button zijn onder meer dat er een controle plaatsvindt op het gebruik van het juiste afzender mailadres, dat de geadresseerde wordt gecontroleerd voorafgaand aan de verzending en dat de e-mail als ‘vertrouwelijk’ wordt gemarkeerd. Voor afleveringen bij een zorgverlener buiten de community en bij een burger wordt via tweefactor authenticatie een toegangscode voor de Secure e-mail Viewer aan de ontvanger gestuurd.

  Ook mogelijk om gestructureerde berichten uit te wisselen
  Werkt uw gemeente met een aan ZorgMail gekoppeld regiesysteem zoals bijvoorbeeld het Topicus Overheid Platform van Topicus of SMARTonPEOPLE van C3Group dan kunt u ook gestructureerde berichten uitwisselen met organisaties die hun informatiesysteem aan ZorgMail hebben gekoppeld. Heeft u geen gekoppeld systeem ook dan kunt u een gestructureerd Edifact bericht versturen met gebruikmaking van de ZorgMail App. Kortom, er zijn veel mogelijkheden voorhanden voor veilige gegevensuitwisseling; aan u als gemeente de keuze om van een of meerdere gebruik te maken.

  Infographic / interesse in een vrijblijvend aanbod?
  Download hier de infographic.
  Dit weergeeft in een compacte vorm de ins & outs van onze veilige mailoplossing. Heeft u als nog niet aangesloten gemeente interesse in een ZorgMail Secure e-mail aanbod? Neem dan contact op met VANAD Enovation via een van de volgende contactgegevens: afdeling Sales Support via 010-2723931 of e-mail salessupport@vanadgroup.com. Met onze zeer brede kennis van en ervaring in de zorg, gemeenten en informatiebeveiliging verwelkomen wij u graag als deelnemer binnen de ZorgMail community!

   

  BLOG

  Nieuw gekoppeld: EyeStore van EyeFactory

  We hebben weer een ZorgMail koppeling gereed! EyeFactory is in 2005 begonnen met de introductie en levering van de software EyeStore aan de zelfstandige opticien. EyeFactory is in de jaren erna hard gegroeid tot een toon aangevend softwarehuis die de nieuwste ontwikkelingen in de markt zo snel mogelijk probeert te omarmen, zodat de opticien optimaal kan profiteren. EyeFactory probeert op deze wijze voor te blijven op de concurrentie, zodat opticiens zorgeloos kunnen focussen op ondernemen.

  Met EyeStore kunt u nu beveiligde mail versturen via het ZorgMail protocol naar medici zoals huisartsen en oogartsen. De koppeling met EyeFactory is in twee richtingen. Met EyeStore kunt u zowel berichten verzenden als ontvangen.

   

  BLOG

  ZorgMail aanwezig bij NVM-Lustrumcongres 29 en 30 september

  De NVM bestaat dit jaar 50 jaar, een lustrum dus. Het 50-jarig bestaan vieren zij met een tweedaags Lustrumcongres op 29 en 30 september in Sugar City te Halfweg. Het programma bevat informatie uit alle hoeken van de wereld over o.a. parodontologie, cariologie, halitose en de behandeling daarvan. Op vrijdag 29 en zaterdag 30 september wordt het congres ’s ochtends geopend door de dagvoorzitters, waarna verschillende lezingen plaats vinden. Tussendoor kunnen de bezoekers langs de standhouders op de expo. Ook hier is ZorgMail aanwezig om bezoekers te informeren over het belang en de mogelijkheden van beveiligd e-mailverkeer. Totaal worden ongeveer 1.000 bezoekers verwacht. De twee dagen worden feestelijk afgesloten met een ‘Proud to be Goud’ thema.

  Kijk voor meer informatie over het congres op https://www.mondhygienisten.nl/nvmlustrum2017/. De Mondzorg vormt een belangrijke doelgroep in de bredere gegevensuitwisseling tussen zorgverleners en met patiënten, zowel in gestructureerde als ongestructureerde vorm.

  BLOG

  Ons van NEDAP Healthcare gekoppeld!

  Wij zijn heel blij om te kunnen vertellen dat Ons® van NEDAP Healthcare ook een koppeling heeft gerealiseerd met ZorgMail! NEDAP Healthcare is 12 jaar geleden begonnen met het automatiseren van registratie verantwoording in de zorgsector en zijn nu uitgegroeid tot marktgroepleider in technologische oplossingen voor de Zorg.

  De Ons® software van NEDAP maakt het mogelijk dat zorgmedewerkers in de VV&T, GHZ en GGZ zelfstandig hun werk kunnen uitoefenen met alle benodigde tools voor informatievoorziening, samenwerken en verbinden. Het mooie van Ons® is dat het programma ook te gebruiken is door familie of kennissen van de cliënt om zo op afstand op de hoogte te blijven van de zorg en de ontwikkelingen van de cliënt. Inmiddels zijn er meer dan 80.000 zorgmedewerkers die gebruik maken van hun software, waaronder veel ZorgMail gebruikers.

  ZorgMail ondersteunt deze software met een koppeling in twee richtingen. Ons® kan zowel berichten verzenden als ontvangen.

  BLOG

  Oase van VST Software heeft haar systeem gekoppeld!

  Oase van VST Software heeft succesvol haar informatiesysteem gekoppeld met ZorgMail. Dit betekent dat gebruikers van Oase vanuit het informatiesysteem veilig elektronisch berichten kunnen verzenden naar én ontvangen van ketenpartners. Gemakkelijker kan het niet!

  BLOG

  Simplex van GSN ook gekoppeld

  Simplex van Ge Systems Nederland (GSN) heeft succesvol haar informatiesysteem gekoppeld met ZorgMail. Dit betekent dat gebruikers van Simplex vanuit het informatiesysteem veilig elektronisch berichten kunnen verzenden naar én ontvangen van ketenpartners.

  BLOG

  Korting voor KNMT Leden

  In samenspraak met de KNMT is de korting op ZorgMail verlengd tot en met 28 februari 2017. Mis de actie niet en meld u nu aan! Meer informatie over de kortingsactie op de KNMT website via deze link.

  BLOG

  Exquise van Vertimart is gekoppeld!

  Exquise van Vertimart heeft haar informatiesysteem gekoppeld met ZorgMail. Dit betekent dat gebruikers vanuit de applicatie veilig elektronische berichten met bijlagen kunnen verzenden naar andere ZorgMail deelnemers. Ook berichten welke aan u geadresseerd zijn worden veilig via ZorgMail ontvangen.

  De komende tijd gaat “Vertimart op pad”. Tijdens deze sessies zal ook aandacht aan ZorgMail worden geschonken. Om te zien wanneer “Vertimart op pad” bij u in de buurt is kunt u de agenda op de Vertimart website raadplegen via deze link.

  BLOG

  Koppeling met Novadent van Complan!

  Novadent van Complan heeft succesvol haar informatiesysteem gekoppeld met ZorgMail. Dit betekent dat gebruikers van Novadent vanuit het informatiesysteem veilig elektronisch berichten kunnen verzenden naar ketenpartners. Berichten welke aan u geadresseerd zijn worden ook veilig via ZorgMail ontvangen.

  Copyright 2017 Zorgmail

  >