Nieuws

  BLOG

  Dé oplossing voor veilig communiceren binnen de mondzorg volgens ANT

  In september werd ZorgMail benaderd om een bijdrage te leveren aan een artikel in de Dentz over digitale beveiliging in de tandartspraktijk. Uiteraard lieten wij deze kans niet aan ons voorbij gaan.

  ANT-jurist Pauljan van der Zee ziet geen reden het belang van veilige communicatie te relativeren. ‘Ons advies is om je aan de nieuwe wetgeving, die aan duidelijkheid niets te wensen over laat, te houden. Veilig communiceren moet. En veel media die tandartsen jarenlang gebruikt hebben, voldoen niet aan de gestelde veiligheidseisen: Gmail, WhatsApp, Dropbox, Instagram, noem maar op.’

  Vanuit het interview met Joke Koops (Strategic Alliance Manager ZorgMail) is een mooi artikel tot stand gekomen waarin Joke toelicht waarom ZorgMail de juiste keuze is voor tandartspraktijken. Download hier het digitale magazine en lees het artikel over ZorgMail op pagina 40 – 43.

  Het vakblad Dentz wordt naar alle praktiserend tandartsen (en ANT-studentleden) in Nederland toegezonden. Dentz benadert de tandarts als medicus én ondernemer en inspireert deze op alle gebieden van zijn praktijkvoering. Daarnaast is er in ieder nummer plaats voor tandheelkundig nieuws, achtergronden en opinie. Dentz verschijnt 6 keer per jaar met een oplage van ruim 9.000 exemplaren.

  BLOG

  Certificering VANAD Enovation hernieuwd


  Met trots kunnen we mededelen dat de certificering van VANAD Enovation hernieuwd is en we een scope wijziging hebben toegepast. Van oudsher is ENOVATION B.V. ISO 27001 (Information Security Management) en NEN 7510 (Informatiebeveiliging in de Zorg) gecertificeerd met betrekking tot haar hosting activiteiten. De hernieuwde certificering is geldig voor de gehele VANAD Enovation organisatie (VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V.). Op dezelfde scope is ook de ISO 27799 behaald.

  Dit betekent dat de processen van ZorgMail wederom in scope zijn gebracht en nog steeds voldoen aan de laatste normen van de ISO 27001, ISO 27799 en NEN 7510. Neem voor meer informatie contact op met uw Service Manager.

  Voor Dré Lameir (VP Innovation & Development) en Bianca Brooijmans (Manager Service Management), projectmanagers van de uitbreiding van de certificering, was geen uitdaging te groot. Lees hier het interview met Dré en Bianca over de hernieuwde certificering, scope uitbreiding en het geheim van hun succes!

  BLOG

  Novadent gebruikers kunnen nu ook veilig mailen buiten ZorgMail community

  Het softwarepakket Novadent van Complan, voor de automatisering van de tandheelkundige praktijk, is geüpdatet. De nieuwe update biedt een uitbreiding van de koppeling met ZorgMail. Gebruikers kunnen nu via de ZorgMail koppeling vanuit Novadent ook berichten sturen naar patiënten en zorgverleners die geen ZorgMail adres hebben. Dit gebeurt op uiterst veilige en gebruiksvriendelijke wijze, door gebruik te maken van encryptie en 2FA. De ontvanger kan hiermee niet alleen veilig het bericht ontvangen, maar ook veilig beantwoorden. Lees hier meer over ZorgMail Secure e-mail. Om veilig mailen buiten de ZorgMail community te activeren kunnen drie opties ingezet worden in de ZorgMail instellingen. Lees hier welke opties dat zijn en hoe gebruikers deze kunnen activeren.

  Naast de uitbreiding van de ZorgMail koppeling heeft Complan ook andere wijzigingen in het Novadent softwarepakket toegepast. Lees hier in de algemene update van november 2017 alle wijzigingen en instructies voor het downloaden vanuit het Novadent programma. Gebruikers worden geadviseerd het document volledig door te lezen vóór verwerking van de update.

  BLOG

  Nieuwe versie 2.5 Outlook Add-in voor Secure e-mail beschikbaar

  In de nieuwe versie 2.5 Outlook Add-in zijn diverse aanpassingen doorgevoerd. De aanpassingen zorgen voor:

  • Het kunnen gebruiken van de veilige ‘Groene knop’ op alle tabbladen van het e-mail opstelvenster waar ook de gewone ‘Grijze knop’ beschikbaar is;
  • Het kunnen adresseren aan maximaal 20 in plaats van 10 ontvangers bij het gebruik van de ‘Groene knop’;
  • Een duidelijkere keuzemogelijkheid tussen ‘Ja’ en ‘Nee’ i.p.v. ‘OK’ en ‘Annuleren’ bij de vraag of het telefoonnummer goed in het bericht staat;
  • Verbeteringen in onder meer het domeinboek en de ‘machine’-installaties van de Outlook Add-in.

  Meer informatie vindt u in de Release Notes onder Downloads op de pagina ZorgMail Downloads. Op deze pagina vindt u drie mappen waarin u de voor u juiste versie van de Outlook Add-in kunt downloaden en de bijbehorende documentatie kunt terugvinden:

  • ZorgMail Safe Relay Outlook add-in
  • ZorgMail Safe Relay Outlook add-in Gemeenten
  • ZorgMail Outlook add-in ten behoeve van de 1e lijn

  Het verzoek aan Outlook gebruikers is om de laatste versie van de Add-in van de ZorgMail website te downloaden en te verwerken, zodat u altijd up-to-date bent met de laatste ontwikkelingen.

  BLOG

  Een klein gebaar met veel waarde

  Met groot genoegen sponsorde ZorgMail tijdens het NVM-Lustrumcongres ZorgMail boodschappentasjes aan Dutch Dental Care. Hiermee draagt ZorgMail ook haar steentje bij in de mondzorg in het buitenland.

  Tandheelkundige problematiek in ontwikkelingslanden wordt vaak onderschat. Vastgesteld kan worden dat slechte mondgezondheid een negatieve invloed heeft op de algehele conditie. In Kenia studeren per jaar slechts 20 tandartsen af.

  Stichting Dutch Dental Care foundation is een stichting die is opgericht om op Keniaanse scholen met eenvoudige middelen curatieve en preventieve tandheelkunde te verlenen aan scholieren, hun ouders en dorpsgenoten.

  Tijdens het NVM-Lustrumcongres verzamelde zij onder andere troostdekentjes, (elektrische) tandenborstels en tandpasta. Alle gesponsorde materialen werden in de ZorgMail tasjes op maandag 2 oktober meegenomen naar de Port Reits school in Mombasa. DDC was hier de hele week om kinderen met een beperking poetsinstructie en preventie lessen te geven. Verder is het gebit van ieder kind van deze school gecontroleerd en waar nodig tandheelkundig behandeld. Ook de begeleiding van de kinderen en het personeel van de school heeft zijn gebit laten controleren.

  Alle gesponsorde materialen hebben ervoor gezorgd dat de vrijwilligers hun behandelingen met succes konden uitvoeren.

  Ook interesse in het sponsoren van DCC? Kijk op www.dutchdentalcare.nl voor de mogelijkheden.

  “Soms is het kleinste gebaar voor ons van enorme waarde” aldus het bestuur van DCC.

  BLOG

  ZorgMail: van EZIS naar HiX

  EZIS is de voorganger van HiX. Beide zijn ziekenhuisinformatiesystemen van Chipsoft. EZIS ondersteunde zorgorganisaties in de jaren tussen 2010-2013 met geïntegreerde oplossingen voor dossiervoering, logistiek en administratie. In 2013 verscheen de opvolger HiX, dat technologisch weer een stap verder gaat dan EZIS. EZIS wordt tot eind 2017 ondersteund waarna alles overgaat naar HiX.

  Ziekenhuizen beschikken met HiX over het meeste innovatieve ZIS/EPD op de Europese markt. HiX is een volledig geïntegreerd en gebruiksvriendelijk totaalsysteem dat patiëntgerichte behandel- en registratieprocessen optimaal ondersteunt. Daarbij sluiten alle (financiële) processen binnen één werkstroom op elkaar aan. Ook is de koppeling met ZorgMail meegegaan van het oude ziekenhuisinformatiesysteem EZIS naar het nieuwe HiX.

  BLOG

  PI-Farma van Pifarma gekoppeld aan ZorgMail

  Met trots kunnen we melden dat we weer een nieuwe koppeling gereed hebben. Het gaat hierbij om de koppeling met de applicatie PI-Farma van Pifarma voor apotheken met ZorgMail.

  Vaak worden recepten nog geprint en gescand. Met PI-Farma is het mogelijk om de gegevens direct op te slaan in het apotheek informatiesysteem. Hiermee kunnen de receptgegevens op geavanceerde wijze worden gebruikt met prioritering van de aanschrijving naar eigen keuze. Bijvoorbeeld bezorging of juist recepten met meerdere regels als eerst. Zo ontstaat de mogelijkheid om vroegtijdig en preventief te interveniëren in het proces van aanschrijving tot aflevering. In dit proces geeft PI-Farma diverse notificaties. Zo draagt PI-Farma bij aan een verdere optimalisatie van zorginhoudelijke processen en verhoging van efficiency in de apotheek.

  De eerste apotheken in Friesland zijn inmiddels aangesloten op PI-Farma en werken naar tevredenheid met deze applicatie in combinatie met ZorgMail.

  BLOG

  i-Ortho van HoCu Systems gekoppeld

  Met trots kunnen we zeggen dat we een nieuw systeem gekoppeld hebben aan ZorgMail, dé standaard voor veilige gegevens-uitwisseling in de zorg. Het nieuw gekoppelde systeem Hocu Systems is een totaal leverancier van computer systemen en netwerk oplossingen. De vele jaren ervaring zorgt ervoor dat HoCu de kennis heeft die nodig is om systeembeheer te kunnen leveren in een begrijpelijke taal. HoCu Systems is de ontwikkelaar van i-Ortho; het patiënt management systeem voor de dentale professional. I-Ortho draait op Windows en Apple systemen, ook in hybride netwerken.

  i-Ortho kan zowel berichten verzenden als ontvangen met ZorgMail.

  BLOG

  Mailt uw gemeente al veilig?

  Veilige e-mail voor uw gemeente? Kies voor ZorgMail Secure e-mail! Meer dan 122 gemeenten gingen u reeds voor.
  Op 30 juni 2017 kopte Binnenlands Bestuur ‘Driekwart gemeenten heeft e-mailbeveiliging niet op orde’. Een jaar eerder voldeden van de vijftig geteste gemeenten slechts drie aan de standaarden van veilige e-mail. Het percentage goed beveiligde gemeenten ligt inmiddels dus een stuk hoger. Dit kan en moet nog beter. Als gemeente vraagt u zich wellicht af, waarom en hoe dan?

  Digitaliseren gemeenten
  Decentralisaties in het sociaal domein met een verschuiving van de Jeugdzorg en de WMO naar de gemeenten en toenemende digitalisering hebben ertoe geleid dat ketenpartners in de zorg en gemeenten vanaf 1 januari 2015 meer gegevens zijn gaan uitwisselen. Veelal gegevens met een vertrouwelijk en persoonsgebonden karakter over burgers waarvan de uitwisseling dient te voldoen aan wet- en regelgeving. Gemeenten hebben een belangrijke verantwoordelijkheid ten aanzien van informatieveiligheid en privacybescherming.

  Veilige e-mail
  VANAD Enovation is een grote aanbieder van veilige e-mail in Nederland voor gemeenten. Sinds eind 2014 is deze oplossing voor deze doelgroep beschikbaar en sluiten elke maand nieuwe gemeenten aan. De teller stond eind juni op 122 gemeenten. Van oudsher is VANAD Enovation sterk geworteld in de zorg met haar gestructureerde ZorgMail berichtuitwisseling tussen gekoppelde informatiesystemen. Met de veilige mailoplossing van ZorgMail speelt VANAD Enovation in op een sterk groeiende behoefte om ook ongestructureerd informatie te kunnen uitwisselen tussen personen. Maar dan wel beveiligd!

  Community van ZorgMail
  Bedrijfsleven en overheid hebben het gezamenlijk initiatief ‘Veilig E-mail Coalitie’ opgestart om te komen brede invoering van e-mailbeveiliging en up-to-date standaarden. ZorgMail van VANAD Enovation is een landelijke beveiligde berichtendienst met ruim 13.000 aangesloten organisaties, 250 gekoppelde informatiesystemen, 40.000 mailboxen en 70 miljoen berichten per jaar. Alle huisartsen, veel jeugdartsen, een groot deel van de ziekenhuizen en talrijke andere aanbieders maken al jarenlang dagelijks gebruik van ZorgMail. Voor veel gemeenten is de keuze voor ZorgMail met het directe gemak van deze grote community en het ZorgMail Adresboek dan ook een logische stap.

  Mailen binnen en buiten de community
  En sinds maart 2017 biedt VANAD Enovation ook een oplossing voor gemeenten om veilig te kunnen e-mailen met zorgaanbieders die NIET zijn aangesloten op de ZorgMail community en met burgers. In dat geval opent de ontvanger van een e-mailbericht met een unieke toegangscode het bericht en eventuele bijlage in de ZorgMail Viewer en beantwoordt deze indien gewenst. Met andere woorden veilig communiceren kan nu met iedereen, binnen en buiten de community!

  Honderdduizenden veilige e-mailberichten per maand met ZorgMail
  Of het nu gaat om ongestructureerd berichtenverkeer in de vorm van e-mailverkeer:

  • Tussen wijkteamleden en specialisten bij het opstellen en monitoren van plannen;
  • Tussen wijkteamleden en uitvoerende Jeugdhulp medewerkers;
  • Tussen wijkteamleden en huisartsen betreffende de start en afsluiting van de hulpverlening;
  • Tussen Veilig Thuis en gemeenten in het kader van huiselijk geweld en kindermishandeling;
  • Een terugkoppeling vanuit de Verzuimbegeleiding voor kinderen richting de huisarts;
  • Een terugkoppeling vanuit de GGZ bij een vermoeden van DSM IV/V problematiek richting de huisarts;
  • Ad hoc informatieverzoeken, opvragen van (delen van) dossiers, collegiale vraagstelling, toelichting bij cliënten etc.

  Dit alles is mogelijk met de ZorgMail Secure e-mail oplossing van VANAD Enovation. Zoals te zien in de Infographic groeit het gemeentelijk Secure e-mail verkeer iedere maand gestaag. In de maand juni 2017 werden 340.000 veilige e-mailberichten uitgewisseld. En kijkend naar de TOP-10 van gemeenten in het gebruik van ZorgMail Secure e-mail behalen 6 van de 10 gemeenten een veiligheidsscore van 86% ten opzichte van het landelijke gemiddelde van 60%. Dat zijn indrukwekkende getallen.

  Voorbeeld: gegevensuitwisseling tussen Huisarts en Wijkteam
  Door de unieke combinatie van gestructureerde en ongestructureerde gegevensuitwisseling met ZorgMail kan nagenoeg iedere situatie worden ondersteund. Een voorbeeld hiervan is:

  • De huisarts verstuurt vanuit het huisartseninformatiesysteem een verwijsbrief/overdracht naar het Wijkteam; dit is een gestructureerd aangemaakt Edifactbericht;
  • Indien het Wijkteam (nog) geen aan ZorgMail gekoppeld informatiesysteem heeft, wordt het Edifactbericht door VANAD Enovation vertaald naar een leesbare veilige e-mail om te kunnen afleveren;
  • Het Wijkteam verzorgt een terugkoppeling op de verwijzing/overdracht richting de huisarts in de vorm van een veilige e-mail;

  De huisarts voegt de e-mail en eventuele bijlage toe aan het patiëntendossier in het huisartseninformatiesysteem.

  Keuze in ZorgMail Secure e-mailoplossingen
  Voor gemeenten zijn meerdere ZorgMail Secure e-mailoplossingen voorhanden. Voor kleine zorginstellingen is Hosted Mail beschikbaar, waarbij het ZorgMail account (@zorgmail.nl) eventueel toegevoegd kan worden aan Microsoft Outlook. Grote instellingen kunnen kiezen voor een koppeling van hun mailserver (@eigendomein.nl) met ZorgMail via Safe Relay. Dan kunnen alle gebruikers in de instelling veilig e-mailen met andere Hosted Mail en Safe Relay deelnemers.

  Veilig Verzenden button en Tweefactor Authenticatie toegang
  Indien Microsoft Outlook wordt gebruikt kan via een Add-in de ‘Veilig Verzenden’ groene button worden toegevoegd aan het lint. De gebruiker kan deze button benutten voor iedere e-mail waarin privacygevoelige informatie wordt verstuurd. Voordelen van de button zijn onder meer dat er een controle plaatsvindt op het gebruik van het juiste afzender mailadres, dat de geadresseerde wordt gecontroleerd voorafgaand aan de verzending en dat de e-mail als ‘vertrouwelijk’ wordt gemarkeerd. Voor afleveringen bij een zorgverlener buiten de community en bij een burger wordt via tweefactor authenticatie een toegangscode voor de Secure e-mail Viewer aan de ontvanger gestuurd.

  Ook mogelijk om gestructureerde berichten uit te wisselen
  Werkt uw gemeente met een aan ZorgMail gekoppeld regiesysteem zoals bijvoorbeeld het Topicus Overheid Platform van Topicus of SMARTonPEOPLE van C3Group dan kunt u ook gestructureerde berichten uitwisselen met organisaties die hun informatiesysteem aan ZorgMail hebben gekoppeld. Heeft u geen gekoppeld systeem ook dan kunt u een gestructureerd Edifact bericht versturen met gebruikmaking van de ZorgMail App. Kortom, er zijn veel mogelijkheden voorhanden voor veilige gegevensuitwisseling; aan u als gemeente de keuze om van een of meerdere gebruik te maken.

  Infographic / interesse in een vrijblijvend aanbod?
  Download hier de infographic.
  Dit weergeeft in een compacte vorm de ins & outs van onze veilige mailoplossing. Heeft u als nog niet aangesloten gemeente interesse in een ZorgMail Secure e-mail aanbod? Neem dan contact op met VANAD Enovation via een van de volgende contactgegevens: afdeling Sales Support via 010-2723931 of e-mail salessupport@vanadgroup.com. Met onze zeer brede kennis van en ervaring in de zorg, gemeenten en informatiebeveiliging verwelkomen wij u graag als deelnemer binnen de ZorgMail community!

   

  BLOG

  Nieuw gekoppeld: EyeStore van EyeFactory

  We hebben weer een ZorgMail koppeling gereed! EyeFactory is in 2005 begonnen met de introductie en levering van de software EyeStore aan de zelfstandige opticien. EyeFactory is in de jaren erna hard gegroeid tot een toon aangevend softwarehuis die de nieuwste ontwikkelingen in de markt zo snel mogelijk probeert te omarmen, zodat de opticien optimaal kan profiteren. EyeFactory probeert op deze wijze voor te blijven op de concurrentie, zodat opticiens zorgeloos kunnen focussen op ondernemen.

  Met EyeStore kunt u nu beveiligde mail versturen via het ZorgMail protocol naar medici zoals huisartsen en oogartsen. De koppeling met EyeFactory is in twee richtingen. Met EyeStore kunt u zowel berichten verzenden als ontvangen.

   

  Copyright 2018 Zorgmail

  >