De verbindende schakel tussen zorgverleners in de gezondheidszorg

Lees meer

ZorgMail

Veilig communiceren via de grootste community in de Nederlandse zorg

Aan de basis van ZorgMail staan de 13.000 aangesloten zorgorganisaties, 250 gekoppelde informatiesystemen, 40.000 mailboxen en 750 gekoppelde maildomeinen. De vele tienduizenden deelnemende zorgverleners maken ZorgMail tot dé standaard voor veilige gegevens-uitwisseling in de zorg. Het grote aantal actieve deelnemers maakt ZorgMail uniek ten opzichte van alle andere bestaande oplossingen.

Nieuwe inlogmethode ZorgMail

Vanaf 8 mei is het mogelijk om gebruik te maken van de nieuwe loginmethode Passage ID voor de ZorgMail webapplicaties. Met Passage ID kunt u veilig inloggen en uw ZorgMail account extra beveiligen met twee-staps-verificatie. Wilt u weten hoe u dit kunt doen? Klik dan hier voor meer info.

Direct aanmelden!

Via de aanmeldwizard kunt u in een aantal stappen deelnemer worden van ZorgMail. Heeft u uw AGB-code bij de hand? Dan kunnen wij de aanvraag voor een groot deel automatisch invullen en kunt u zien wat ZorgMail kost. Klik hier voor de aanmeldwizard. Momenteel zijn er langere doorlooptijden van toepassing, meer info.

Wij zijn klaar voor de AVG, hoe ver bent u?

Recent heeft VANAD Enovation een AVG compliancy verklaring in ontvangst mogen nemen. Meer hierover leest u op de pagina Informatiebeveiliging & Privacy. Onze organisatie is klaar voor de AVG, hoe ver bent u?

Wilt u een verwerkersovereenkomst voor ZorgMail aanvragen? Wilt u een verwerkersovereenkomst voor ZorgMail aanvragen? Klik dan hier.

Bij het leveren van goede zorg rondom een patiënt, speelt veilige communicatie en informatieoverdracht van medische gegevens een belangrijke rol. Ook privacywetgeving schrijft voor dat vertrouwelijke gegevens veilig verwerkt en uitgewisseld moeten worden. Stuurt u al uw e-mails met privacygevoelige informatie al beveiligd? Zo ja, dan bent u goed op weg. Zo nee, lees dan hier meer over de mogelijkheden die ZorgMail Secure e-mail uw organisatie kan bieden. We improve health. Together.

 

VANAD_Enovation_Logo_FC_transparant

ZorgMail is een dienst van VANAD Enovation

 

Copyright 2018 Zorgmail

>