ZorgMail vervult een voortrekkersrol in de veilige e-mail propositie voor de Wvggz per 1 januari 2020