Gemeenten

ZorgMail! Laat u niet misleiden door de naam!

ZorgMail heeft inderdaad haar roots in de zorgmarkt en wordt al jaren op grote schaal gebruikt door eerste- en tweedelijnszorg instellingen.  Jaarlijks wisselen ca. 13.000 instellingen meer dan 67 miljoen berichten met elkaar uit.

En daar ligt dan ook meteen een groot deel van de toegevoegde waarde voor gemeenten. Met ZorgMail kunt gebruik maken van de enorme community welke inmiddels is opgebouwd én uw voordeel doen met de 30 jaar ervaring welke wij hebben opgedaan met het veilig elektronisch communiceren van privacygevoelige informatie.

Communiceren met al uw ketenpartners én met de burger!

Inmiddels is de zorgsector allang niet meer de enige sector welke ZorgMail heeft ontdekt. Ook zijn inmiddels meer dan 100 gemeenten ZorgMail deelnemer geworden.  En wij begrijpen deze keuze als géén ander.

Met ZorgMail heeft u niet alleen toegang tot de hele Zorgcommunity, maar kunt u daarnaast ook veilig communiceren met al uw andere ketenpartners en zelfs met de burger.

Communiceren met bijvoorbeeld jeugdzorg, thuiszorginstellingen, GGZ of huisarts?Zij zijn van oudsher gewend om op basis van EDI berichten met elkaar te communiceren. Met ZorgMail bieden wij u deze mogelijkheid om naadloos hierop aan te sluiten.  Maar wilt u communiceren met andere ketenpartners of de burger? U koppelt eenvoudig uw mailserver met ZorgMail en kunt versleutelde berichten versturen met tweefactorauthenticatie.

En daarmee is ZorgMail geschikt voor ALLE vormen van veilige communicatie met IEDEREEN!

Gemeenten kunnen door het invullen van het contactformulier in de Aanmeldwizard haar interesse in ZorgMail kenbaar maken. Vervolgens zal de juiste partner contact met u opnemen.

Copyright 2018 Zorgmail

>