Gemeenten

Digitaliseren gemeenten
De verschuiving van de Jeugdzorg en de WMO naar de gemeenten en toenemende digitalisering hebben ertoe geleid dat ketenpartners in de zorg en gemeenten meer gegevens uitwisselen. Veelal gegevens met een vertrouwelijk en persoonsgebonden karakter over burgers waarvan de uitwisseling dient te voldoen aan wet- en regelgeving. Gemeenten hebben een belangrijke verantwoordelijkheid ten aanzien van informatieveiligheid en privacybescherming.

Veilige e-mail
VANAD Enovation is een grote aanbieder van veilige e-mail in Nederland voor gemeenten. Sinds eind 2014 is deze oplossing voor deze doelgroep beschikbaar en sluiten elke maand nieuwe gemeenten aan. De teller stond in maart 2018 op 136 aangesloten gemeenten, goed voor maandelijks meer dan 450.000 beveiligde berichten. Facts van onze veilige Secure e-mailoplossing zijn opgenomen in de Infographic onderaan deze pagina.

ZorgMail van VANAD Enovation is een landelijke beveiligde berichtendienst met ruim 13.000 aangesloten organisaties, 250 gekoppelde informatiesystemen, 40.000 mailboxen en 95 miljoen berichten per jaar. Alle huisartsen, veel jeugdartsen, een groot deel van de ziekenhuizen en talrijke andere aanbieders maken al jarenlang dagelijks gebruik van ZorgMail. Voor veel gemeenten is de keuze voor ZorgMail met het directe gemak van deze grote community en het ZorgMail Adresboek dan ook een logische stap.

Communiceren met iedereen
Met ZorgMail Secure e-mail biedt VANAD Enovation een oplossing voor gemeenten om veilig te kunnen e-mailen met ZorgMail deelnemers en niet-ZorgMail deelnemers (bijvoorbeeld burgers).

Voorbeelden van communicatiestromen:

  • Wijkteamleden met uitvoerende Jeugdhulp medewerkers;
  • Wijkteamleden met huisartsen betreffende de start en afsluiting van de hulpverlening;
  • Tussen Veilig Thuis en gemeenten in het kader van huiselijk geweld en kindermishandeling;
  • Een terugkoppeling vanuit de Verzuimbegeleiding voor kinderen richting de huisarts;
  • Ad hoc informatieverzoeken, opvragen van (delen van) dossiers, collegiale vraagstelling, toelichting bij cliënten, etc.;

Iedere communicatiestroom is met ZorgMail Secure e-mail mogelijk; binnen en buiten de zorg, met ZorgMail deelnemers en niet-ZorgMail deelnemers.

Volop gebruiksgemak

ZorgMail biedt met haar Secure e-mail oplossingen tal van extra’s die het dagelijks gebruik eenvoudig maakt. Het is mogelijk om te e-mailen van uw eigen e-maildomein (@eigendomein.nl). Communiceren met andere deelnemers binnen ZorgMail community is eenvoudig door het gebruik van het ZorgMail Adresboek waarbij het transport altijd veilig is.

Het gebruik van de Veilig Verzenden knop in Outlook maakt het beveiligd verzenden eenvoudig. Ontvangers buiten de ZorgMail community hebben geen account nodig en hebben krijgen via twee-staps-verificatie toegang tot uw bericht.

Indien u werkt met een aan ZorgMail gekoppeld regiesysteem kunt u ook gestructureerde berichten uitwisselen met organisaties die hun informatiesysteem aan ZorgMail hebben gekoppeld.

Geïnteresseerd?
Heeft u interesse in een ZorgMail Secure e-mail? Neem dan contact met ons op.

Infographic gemeenten

Copyright 2018 Zorgmail

>