Mondzorg

Zo werkt het nu nog vaak……

Binnen de Mondzorg is het uitwisselen van patiëntgevoelige gegevens een dagelijkse activiteit. Denk hierbij aan uitwisselingen van röntgenfoto’s, behandelverslagen en gehele patiëntendossiers. Daarnaast vind er veel intercollegiaal overleg plaats met betrekking tot de beste behandeling van de patiënt. Binnen de keten van de Mondzorg treft men o.a. de tandarts, mondhygiëniste, kaakchirurg, orthodontist, parodontoloog, tandprotheticus, tandtechnicus etc.

De medische correspondentie tussen deze ketenpartners vindt momenteel nog vaak plaats per post, fax, e-mail of per telefoon. Naast het feit dat bij deze methodes de veiligheid niet voldoende gewaarborgd is, impliceert dit dat veel gegevens handmatig moeten worden ingevoerd in het informatiesysteem.

…….En zo kan het ook!

Met ZorgMail kunt u veilig patiëntgevoelige informatie elektronisch uitwisselen met uw ketenpartners. Of het nu gaat om het verzenden van een behandelverslag, het ontvangen van een (verwijs)brief of het uitwisselen van bestanden met uw ketenpartners, het is allemaal mogelijk met ZorgMail. U kunt ook informatie uitwisselen met partners buiten de Mondzorg, zoals met huisartsen voor medicatiegebruik en met laboratoria voor labuitslagen.

Het gebruik van ZorgMail scheelt u tijd, papier, inkt, enveloppen, postzegels en de nodige wandelingen naar de brievenbus, terwijl de bescherming van persoonsgegevens optimaal is geregeld. Per 1 september 2017 werken ruim 2.000 Mondzorgaanbieders met ZorgMail voor elektronische gegevensuitwisseling!

Sinds maart 2017 kunt u ook veilig communiceren met collega zorgverleners die (nog) geen ZorgMail hebben en met patiënten. U verstuurt een veilig e-mailbericht en de ontvanger kan via twee factor authenticatie uw e-mail lezen en beantwoorden. Al dan niet met een bijlage. Wel zo makkelijk!

ZorgMail gekoppeld met uw “MIS” oplossing

Een aantal Mondzorginformatiesystemen (MISsen) hebben hun systeem al gekoppeld met ZorgMail. Dit maakt het gebruik van ZorgMail nog plezieriger omdat u al uw correspondentie – zowel gestructureerde Edifact berichten als ongestructureerde e-mailberichten – binnen uw MIS kunt afhandelen. De volgende MISsen beschikken over een koppeling met ZorgMail: Exquise, Novadent, Oase, OrthWin en Simplex.

ZorgMail als “standalone” mail oplossing

ZorgMail is echter ook prima te gebruiken los van uw elektronische patiënteninformatiesysteem. ZorgMail kent een eigen Webmail omgeving die u via een browser kunt benaderen en waar u berichten kunt verzenden en ontvangen naar andere ZorgMail deelnemers. Ook kunt u bijvoorbeeld uw Webmail account toevoegen aan uw Outlook omgeving en geïntegreerd vanuit deze werkomgeving e-mailen.

Samenwerking met beroepsorganisaties

VANAD Enovation werkt nauw samen met de volgende beroepsorganisaties in de Mondzorg: ANT, KNMT, NVM en ONT.

Wilt u klaar zijn voor de toekomst?

Join de snel groeiende Mondzorg community en start nu met ZorgMail! U kunt u online Direct aanmelden voor een ZorgMail all-in abonnement.

 

Copyright 2018 Zorgmail

>