Nieuwe kortingsactie voor leden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde