Nieuws

  BLOG

  NEN – Nederlandse Technische Afspraak ‘Veilige mail in de zorg’

  Als onderdeel van het project ‘Veilige Mail’ van het Informatieberaad Zorg werken belanghebbenden en experts uit de zorg aan een normenkader veilige e-mail. De beoogde veldnorm beschrijft in techniek neutrale termen de eisen waaraan e-mail, met daarin patiëntgegevens, zou moeten voldoen om veilig te zijn.

  De eerste NEN-bijeenkomst vond plaats op 10 oktober, waarbij Enovation goed was vertegenwoordigd. In deze bijeenkomst zijn de volgende onderwerpen de revue gepasseerd: aanleiding & context, hoofdlijnen proces & inhoud, toelichting beschikbare technische standaarden en de vorming van een werkgroep.

  Met een ambitieuze planning van 1 februari 2019 waarop de Nederlandse Technische Afspraak gereed zou moeten zijn, is een vijftal data ingepland waarop de werkgroep ‘Veilige mail in de zorg’ bijeenkomt. Het doel is om vervolgens in februari 2019 een presentatie te kunnen houden in het Informatieberaad Zorg. Gezien haar krachtige footprint in Nederland met de ZorgMail Secure e-mail propositie zal Enovation vanzelfsprekend actief participeren in de werkgroep.

  BLOG

  In aantocht ZorgMail Chat: de patiënt centraal

  In de zorg draait het eerst en vooral om de patiënt, de cliënt of meer generiek gesproken de  zorgconsument. Om de ZorgMail Chat gebruiker hierin zo goed mogelijk te ondersteunen heeft de patiënt als entiteit een prominente plek gekregen in het chat proces. Aangezien we voor de chat nog geen integratie met informatiesystemen hebben, is gekozen voor een super simpel patiënt invoerscherm. Met slechts drie identificerende gegevens kan een patiënt worden opgevoerd.

  Start een chat gebruiker vervolgens een chat dan zal hij/zij de vraag krijgen: ‘Wilt u deze chat koppelen aan een patiënt?’ met als antwoordmogelijkheden Ja/Nee. Bij een keuze voor ‘Nee’, bijvoorbeeld in het geval een consultatievraag over een ziektebeeld aan een specialist, kan direct de vraag aan de specialist worden gesteld. Wordt gekozen voor ‘Ja’, dan wordt de chat geopend en kan de gebruiker een patiënt selecteren uit de bestaande patiëntenlijst of een nieuwe aanmaken.

  De patiënt wordt vervolgens bovenin de chat conversatie met zijn identificerende gegevens getoond zodat de gesprekspartner(s) direct kan/kunnen zien om welke patiënt het gaat en eventueel hierop kan/kunnen reageren. In het chat overzicht is zichtbaar aan de paperclip avatar bij een chat dat het een patiëntgebonden chat betreft. In de chat kunnen zowel tekstberichten als beelden worden uitgewisseld. En dan hoor ik u denken: leuk zo’n chat maar hoe krijg ik deze informatie in het dossier van de zorgconsument? Daarover binnenkort meer!

  BLOG

  Enovation aanwezig bij Medisch Ondernemen Live en de 27e Exquise gebruikersdag

  Vandaag en morgen zijn we aanwezig op de Medisch Ondernemen Live in Expo Houten. Vandaag zijn we aanwezig op de Exquise gebruikersdag in Hilversum.

  Meer informatie hierover en de mogelijkheid om u aan te melden, zie de Enovation website.

  BLOG

  Het is bijna zover … de lancering van de nieuwe ZorgMail website

  Het is tijd voor iets nieuws! In navolging van de Enovation website afgelopen voorjaar wordt heel binnenkort de gloednieuwe ZorgMail website gelanceerd. De nieuwe website kent een andere opzet waarbij meer ‘hoog over’ informatie wordt gepresenteerd en beschikt over een frisse ‘look and feel’ met korte tekstalinea’s en bijpassend beeldmateriaal.

  Bovenaan de homepagina op de nieuwe website en vanuit het menu zijn drie doelgroepen bereikbaar: Zorg, Gemeenten en Nieuwe doelgroepen. Vanuit de onderliggende pagina’s kan desgewenst worden genavigeerd naar een productpagina. Op deze manier verwachten we de prospects minder te overladen met detailinformatie en dus beter ‘bij ons’ te houden. En tegelijkertijd de klanten die naar op zoek zijn naar product specifieke informatie goed te kunnen ondersteunen.

  De nieuwe website is ook themagericht met onderwerpen die, afhankelijk van de actualiteit, in de tijd veranderen, al dan niet ondersteund met een aparte pagina. Gestart wordt met de volgende thema’s: Secure e-mail, Mondzorg en Chat. Deze zijn vanuit de slider op de homepagina en via het menu aan de onderkant van de website benaderbaar.

  Besloten is om een aantal pagina’s te verhuizen naar de Customer Support website. Het menu op de Customer Support website is hierop aangepast. De link naar deze informatie is ook aanwezig in het menu van de nieuwe ZorgMail website:

  • Documentatie
  • Downloads
  • Handleidingen Informatiesystemen
  • Instructievideo’s
  • Veel gestelde vragen

  Wij zijn verheugd te kunnen berichten dat, naast een Nederlandse website, ook een Belgische variant zal worden gelanceerd. Deze is toegespitst op de Belgische (zorg)markt waarmee wij onze prospects en klanten over de grens beter kunnen bedienen en de ZorgMail community nog verder kunnen laten groeien!

  BLOG

  ZorgMail aanmelding & implementatie

  Heeft u zich in de afgelopen maanden, net als vele anderen, aangemeld als nieuwe ZorgMail klant?

  Meer informatie over de verwerking van ZorgMail aanvragen vindt u hier.

  BLOG

  ZorgMail Verwerkersovereenkomst goedgekeurd door de LHV

  De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) heeft aan de grote Zorg-ICT spelers in het veld waarmee hun leden, de huisartsen, veel te maken hebben het aanbod gedaan om de Verwerkersovereenkomst te beoordelen.

  VANAD Enovation heeft dit aanbod graag geaccepteerd voor haar grote ZorgMail dienst waarvan ruim 14.000 organisaties in Nederland, waaronder bijna alle huisartsen, gebruik maken. De constructieve gesprekken hebben geresulteerd in een door de LHV goedgekeurde ZorgMail Verwerkersovereenkomst. VANAD Enovation is zeer verheugd over deze uitkomst en het vertrouwen dat de LHV uitspreekt richting haar leden over de ZorgMail Verwerkersovereenkomst.

  Uw eigen ZorgMail Verwerkersovereenkomst kunt u hier aanvragen.
  Meer informatie over de goedgekeurde verwerkersovereenkomsten van de LHV vindt u hier.

  BLOG

  Langere doorlooptijden door stijging ZorgMail aanvragen

  Vanwege een forse toename van het aantal nieuwe aanvragen van ZorgMail abonnementen in de afgelopen maanden, zijn de doorlooptijden langer dan dat u van ons gewend bent.

  De huidige doorlooptijd bedraagt gemiddeld 8 – 10 weken. Door deze groei is ook de doorlooptijd van het inplannen van implementatie afspraken langer dan normaal.

  Onze excuses voor de langere doorlooptijd. Uiteraard doen wij er alles aan om de doorlooptijden zo snel mogelijk terug te brengen naar het normale niveau. Wij rekenen dan ook op uw begrip.

  BLOG

  Kortingsactie voor leden van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen

  Vanaf 1 augustus 2018 start een kortingsactie voor de leden van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO). De NVO leden zijn actief in de volgende werkvelden: Onderwijs, Jeugdhulp, Gehandicaptenzorg, GGZ en Eigen praktijk. De vereniging bestaat uit ruim 7.500 leden en is al ruim 50 jaar dé beroepsvereniging voor pedagogen. De NVO wil dat alle kinderen zich in een veilige, zo gewoon mogelijke opvoedingssituatie ontwikkelen tot zo zelfstandig mogelijke volwassenen. De NVO is lid van de federatie P3NL. Deze federatie vertegenwoordigt ruim 20.000 psychologen, psychotherapeuten en pedagogen, die dagelijks aan de slag zijn op het gebied van zorg, jeugdhulp en ondersteuning. De NVO biedt haar leden een platform in de vorm van netwerken, werkgroepen en samenwerkingsverbanden.

  Kortingsactie
  Nieuwe klanten krijgen een korting op de entree- en implementatiekosten van € 126,50. Om gebruik te maken van deze korting vult een klant tijdens het aanmeldproces de volgende kortingscode in: NVO2018 (vanaf 1 augustus 2018 tot en met 31 december 2018).

  BLOG

  Kortingsactie voor leden van de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie

  Vanaf 1 augustus 2018 start een kortingsactie voor de leden van de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie (NVGzP). De visie van de NVGzP is: ‘door het versterken van de gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen leveren we een inhoudelijk waardevolle bijdrage aan het bevorderen van de psychologische patiëntenzorg in Nederland’. ‘Versterken’ betekent in dit opzicht zowel de inhoud van het vak, als de maatschappelijke positie van het vak en zijn beoefenaren, te weten gezondheidszorgpsychologen en klinisch (neuro)psychologen. De vereniging kent circa 3.300 leden en is daarmee een serieuze partner op het vlak van beleidsbeïnvloeding en vergroten van de zichtbaarheid in Nederland.

  Kortingsactie
  Nieuwe klanten krijgen een korting op de entree- en implementatiekosten van € 126,50. Om gebruik te maken van deze korting vult een klant tijdens het aanmeldproces de volgende kortingscode in: NVGzP2018 (vanaf 1 augustus 2018 tot en met 31 december 2018).

  BLOG

  Animatie ZorgMail Secure e-mail

  In minder dan 1,5 minuut worden de kracht en de eenvoud van de ZorgMail Secure e-mail oplossing voor de gezondheidszorg en gemeenten attractief in beeld gebracht. Ook benieuwd wat de veilige mailoplossing van VANAD Enovation voor uw organisatie kan betekenen? Start dan snel de animatie!

  Start animatie

Copyright 2018 Zorgmail

>