Nieuws

  BLOG

  Nieuwe inlogmethode ZorgMail

  Vanaf 8 mei is het mogelijk om gebruik te maken van de nieuwe loginmethode Passage ID voor de ZorgMail webapplicaties.

  Met Passage ID kunt u veilig inloggen en uw ZorgMail account extra beveiligen met twee-staps-verificatie.

  Wilt u weten hoe u dit kunt doen? Klik dan hier voor meer info.

  BLOG

  Nu ook met Exquise veilig e-mailen buiten de ZorgMail Community

  Ook met de ‘standaard’ versie van Exquise is het nu mogelijk om veilig  te e-mailen buiten de ZorgMail Community

  Nog niet zo lang geleden informeerden wij jullie over de uitbreiding van de ZorgMail koppeling met Exquise Next Generation met de ZorgMail Viewer functionaliteit. Deze uitgebreide koppeling maakt het mogelijk om met patiënten en zorgverleners buiten de community veilig gegevens uit te wisselen.

  Voor de praktijken die gebruiken maken van de ‘standaard’ versie van Exquise is de koppeling tussen Exquise en ZorgMail met dezelfde functionaliteit uitgebreid. Dit betekent dat vanaf heden het ook mogelijk is om met Exquise veilig te e-mailen buiten de ZorgMail Community via de ZorgMail Viewer.

  BLOG

  Kortingsacties voor leden van Branchevereniging Tandtechniek en Ergotherapie Nederland

  In februari hadden we nog een kortingsactie voor twee beroepsverenigingen, VVOCM en NVLF. Deze maand staan twee andere beroepsvereniging in de schijnwerpers voor een kortingsactie, te weten:
  •    Branchevereniging Tandtechniek
  •    Ergotherapie Nederland

  Branchevereniging Tandtechniek
  Bij de Branchevereniging Tandtechniek zijn meer dan 200 tandtechnische laboratoria aangesloten. Sinds 2000 kent de tandtechniek het fenomeen van de klinisch tandtechnicus, die in opdracht van de tandarts handelingen bij de patiënt uitvoert. De tandtechnische laboratoria zijn vooral actief in prothesewerk (33%), allround werk (28%) en kroon- en brugwerk (23%). Vanaf 2011 kan iedere gediplomeerde tandtechnicus zich registreren als professionele beroepsbeoefenaar.

  Het lidmaatschap van de branchevereniging biedt leden de voordelen van het makkelijk en voordelig(er) voldoen aan wettelijke verplichtingen, een secretariaat dat antwoord geeft op de meest uiteenlopende vragen en voordeelregelingen op allerlei gebied.

  Ergotherapie Nederland
  Ergotherapie Nederland is de beroepsvereniging van en voor ergotherapeuten in Nederland. De vereniging behartigt de belangen van de leden, doet aan kwaliteitsbevordering, verzorgt een breed scholingsaanbod, geeft informatie en advies, en biedt diverse vormen van ledenvoordeel.

  Ergotherapie bestaat 60 jaar. In een interview begin 2018 zegt directeur-bestuurder Theo van der Bom van Ergotherapie Nederland “We zijn misschien een kleine beroepsgroep, vergeleken met bijvoorbeeld de fysiotherapeuten, maar zo hoeven we niet te kijken. Ergotherapeuten hebben hun eigen kwaliteiten, expertise en competenties, niet meer en niet minder. We doen ertoe.” Het volledige interview is hier te lezen.

  Kortingsactie
  Nieuwe klanten krijgen een korting op de entree- en implementatiekosten van €126,50. Om gebruik te maken van deze korting vult een klant tijdens het aanmeldproces een van de volgende kortingscodes in: BVTandtechniek2018 (vanaf 1 mei 2018 tot en met 31 december 2018) of ErgoNL2018 (vanaf 1 april 2018 tot en met 31 december 2018).

  BLOG

  Kortingsacties voor leden van VVOCM en NVLF

  Mede in het licht van de AVG zien we bij diverse doelgroepen in het zorgveld een groeiende behoefte aan een veilige oplossing voor het uitwisselen van privacygevoelige gegevens. En waar ben je dan beter uit dan bij ZorgMail met de grootste community in Nederland.

  De volgende twee beroepsverenigingen hebben zich gemeld bij VANAD Enovation:

  • VvOCM
  • NVLF
  VvOCM
  De Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM) is de beroepsvereniging van oefentherapeuten en telt bijna 1.800 leden. De VvOCM is in 2004 ontstaan uit een fusie van de Vereniging Bewegingsleer Cesar en de Nederlands Vereniging van Oefentherapeuten Mensendieck.De missie van de VvOCM is de oefentherapeut prominent te positioneren en te profileren als een vanzelfsprekende en onderscheidende speler binnen het domein bewegen in de gezondheidszorg, zowel in de curatieve als de (secundair) preventieve sector.

  NVLF
  De NVLF is de beroepsvereniging van en voor logopedisten in Nederland en behartigt de belangen van 6.000 leden. Dit zijn logopedisten met of in dienst van een eigen praktijk en logopedisten in het onderwijs en de gezondheidszorg. De NVLF ondersteunt de leden zodat zij hun cliënten/patiënten in een veranderend zorglandschap kwalitatief hoogstaande logopedische zorg kunnen bieden in alle levensfasen.

  Bij de invulling van de belangenbehartiging moet het lidmaatschap van de vereniging duidelijk meerwaarde bieden. Daarom worden kennisverspreiding, educatie, scholing en opleiding onder regie van de NVLF prominent op de kaart gezet.

  Kortingsactie
  Nieuwe klanten krijgen een korting op de entree- en implementatiekosten van € 126,50. Om gebruik te maken van deze korting vult een nieuwe klant tijdens het aanmeldproces een van de volgende kortingscodes in: VVOCM2018 (vanaf 1 maart 2018) of NVLF2018 (reeds actief). Deze kortingscodes zijn geldig tot en met 31 december 2018.

  BLOG

  VANAD Enovation neemt als eerste partij de AVG verklaring van DEKRA in ontvangst

  Na het behalen van de ISO 27001, ISO 27799 en NEN 7510, kunnen we nu ook met trots mededelen dat we als eerste partij in Nederland met goed gevolg het AVG Assessment van DEKRA hebben doorlopen. Hiermee kunnen we aantonen dat ons beheersysteem is ingericht om te voldoen aan de AVG.

  Met nog maar enkele weken te gaan, zijn veel organisaties nog niet klaar voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Naast dat het voor organisaties belangrijk is om verschillende maatregelen te nemen, moeten zij ook met ingang van 25 mei aanstaande aantoonbaar kunnen maken dat ze klaar zijn voor de AVG.

  Geen privacy zonder informatie beveiliging
  Bianca Brooijmans en Dré Lameir zijn de Information Security Officers van VANAD Enovation en vertellen hoe ze tot dit resultaat zijn gekomen. Zoals ze tijdens het behalen van de ISO en NEN certificering al hebben aangegeven, zit informatiebeveiliging in ons DNA. Bianca vertelt dat we als organisatie informatie beveiliging en privacy niet los van elkaar zien: “We geloven dat het borgen van privacy valt of staat met een goede beveiliging van privacy gevoelige informatie. Het was een logisch vervolg om onze bestaande certificeringen uit te breiden met een vorm van een AVG compliancy verklaring.”

  Dré vult haar aan: “De AVG is een verstrekkende wet waar nagenoeg geen enkel bedrijf aan ontkomt. Als je kijkt naar de markt waarin wij opereren – IT dienstverlening in de zorg – is het zorgvuldig omgaan met privacy gevoelige gegevens helemaal een ‘hot topic’. We hebben er destijds voor gekozen om ons te laten certificeren tegen de ISO27001 en NEN7510 normen om middels een onafhankelijk certificaat aan te tonen dat we onze processen en procedures op orde hebben. Het leek ons dan ook niet meer dan logisch om op zoek te gaan naar eenzelfde soort traject voor de AVG.”

  Raakvlak
  Net zoals bij de ISO en NEN certificering is er gekozen om de hele organisatie in scope te nemen en vooral geen nieuwe werkwijze te introduceren. We geloven als organisatie heel sterk dat het ISO 27001 en NEN 7510 normenkader een uitstekende basis is om AVG compliancy op uit te bouwen. “We hebben ons bestaande risicoprofiel onder de ISO en NEN uitgebreid met de topics uit de AVG en gezocht naar overlap. Het moet immers passen in de bestaande werkprocessen. De AVG kent  additionele onderwerpen welke niet direct terugkomen onder de ISO en NEN, zoals een verplichte privacyverklaring, of de rechten van betrokkenen. Andere onderwerpen zoals een gegevensverwerkingsregister kennen overlap met bijv. Asset Management. Door hier in de projectfase van de ISO en NEN al op in te spelen, hebben we ervoor kunnen zorgen dat we de aanvullende processen en procedures rondom de AVG  in het bestaande ISMS (Information Security Management System) konden vastleggen. We hebben het geheel wederom laten toetsen door DEKRA, een onafhankelijke deskundige partij.” vertelt Bianca.

  Onafhankelijke toetsing
  DEKRA is een gerespecteerde, onafhankelijke partij met accreditatie voor de ISO 27001 en NEN 7510. In onze optiek zijn zij experts als het gaat om het beoordelen van een goed managementsysteem. Sinds maart 2018 bieden zij ten aanzien van de AVG ook een self assessment met verificatie audit aan. Vincenzo Noce, Manager Business Development & Sales Support bij DEKRA: “Als certificatie-instelling hebben we ons verdiept in de AVG en lieten deze kans niet aan ons voorbij gaan. Naast onze geaccrediteerde certificeringen, bieden we ook audit assessment services. Vanuit deze expertise hebben we een AVG Assessment Service ontwikkeld. Als specialist in informatiebeveiliging in de zorg – daar draait het uiteindelijk om bij beveiligd berichtenverkeer in de breedste zin – was VANAD Enovation op zoek naar een onafhankelijke toetsing rondom de implementatie van de AVG en heeft ons gevraagd deze toetsing uit te voeren.”

  De applicatie is uitgewerkt in een self assessment die wordt opgevolgd door een verificatie-audit. Een geïnteresseerde partij ontvangt allereerst het self assessment om te doorlopen en als zij – binnen een gesteld tijdsframe – daar klaar voor zijn, zal DEKRA dit komen toetsen. Deze verificatie-audit is een toetsing om te kunnen beoordelen of de organisatie de materie ook daadwerkelijk begrepen heeft en kan uitvoeren wanneer het nodig is. Er wordt hierbij gekeken of er aantoonbaar ingerichte procedures zijn en of personeel en klanten zijn cq. worden voorzien van de juiste informatie. Een verificatie verklaring wordt alleen verstrekt als alle onderdelen tijdens bij de verificatie audit aantoonbaar en voldoende zijn ingericht.|

  Vier op een rij
  Na het behalen van het officiële assessment mochten we de verklaring in ontvangst nemen waarin wordt bevestigd dat ons beheersysteem is ingericht om te voldoen aan de AVG. Bianca: “Het is voor ons erg belangrijk om dit proces te doorlopen en ons goed voor te bereiden op de AVG. Dat we op dit moment al een verklaring van een onafhankelijke partij als DEKRA in ontvangst mogen nemen, vinden wij heel bijzonder.”

  Dré vult haar aan: “We konden met de ISO 27001, ISO 27799 en NEN 7510 al aantoonbaar maken dat we voldoen aan de normen van informatie beveiliging in de zorg. Het laten zien dat we alles in huis hebben om ook te voldoen aan de AVG is hier op een mooie aanvulling.”.

  Vanuit DEKRA willen ze meer bieden dan alleen een check. Vincenzo: “Als organisatie wil je gechallenged worden en beoordeeld krijgen of je niks over het hoofd hebt gezien. Het behalen van de verklaring bevestigt dan ook dat je de materie beheerst en klaar bent voor de AVG.”

  BLOG

  Eerste lijn kan echografische onderzoeken van Sonozorg via ZorgMail ontvangen

  Nieuwe koppeling met ZorgMail gereed

  Sonozorg biedt sinds 2007 echografie aan voor de eerste lijn. Met een team van professionals, radiologen, echografisten en een huisarts verwerkt Sonozorg vele duizenden echografische onderzoeken per jaar. Naast eigen locaties in Ede, Wageningen, Barneveld, Veenendaal, Renkum en Didam biedt Sonozorg ook echografie aan op locatie in een praktijk of medisch centrum.

  De echografische apparaten werken met de applicatie Sonoworks. Door een koppeling tussen ZorgMail en Sonoworks kunnen echografische onderzoeken nu via ZorgMail middels een Medvri bericht veilig bij de huisarts afgeleverd worden en wordt het onderzoek direct in het digitale patiëntendossier van het huisartsinformatiesysteem verwerkt. Klik hier voor meer informatie over Sonozorg.

  BLOG

  Z-Netwerken en VANAD Enovation samen op NedHIS congres 14 maart

  Hét jaarlijks congres rond huisartsenzorg en informatisering. Het NedHIS congres op 14 maart 2018 biedt de hele dag workshops die te maken hebben met de workflow in de huisartsenpraktijk. De workshops zijn zowel praktisch als beleidsmatig. Kortom: voor ieder wat wils. Een inspirerende dag met veel informatie, onderwerpen die stof tot nadenken geven, leerzame workshops en tips en trucs van het HIS en de laatste ontwikkelingen bij onze partners op de informatiemarkt.

  Z-Netwerken is een van de partners op de informatiemarkt. In de lunchpauze van 13.10 tot 14.10 uur biedt Z-Netwerken een workshop aan van 20 minuten over ‘Veilig mailen met ZorgMail’ en heeft VANAD Enovation gevraagd deze workshop te verzorgen. In deze workshop zal Bertine Uithoven, Product Manager, een inkijk geven in de mogelijkheden van veilig e-mailen met ZorgMail binnen en buiten de community. De deelnemers krijgen vervolgens een Infomap mee.

  Dit evenement wordt gehouden in Hotel Vianen. Meer informatie is te vinden op www.nedhis-congres.nl. We hopen veel van onze gezamenlijke huisartsenklanten daar te treffen! Inschrijven voor deze workshop is niet nodig, belangstellenden kunnen gewoon langskomen. Graag tot ziens op 14 maart in Vianen!

  BLOG

  ZorgMail op de DentalExpo!

  Donderdag 8 maart tot en met zaterdag 10 maart 2018 zal ZorgMail ook aanwezig zijn met een Stand op de DentalExpo. U kunt ons vinden op standnummer A124. Wij ontvangen u graag om uit te leggen wat wij allemaal voor u kunnen betekenen. Tot gauw!

  BLOG

  UITBREIDING: ZorgMail Viewer handleidingen op de ZorgMail website

  In de afgelopen periode hebben we vanuit het ZorgMail Product Marketing team gewerkt aan het schrijven van extra handleidingen voor ontvangers van Secure e-mail in de ZorgMail Viewer.

  De handleidingen kennen de volgende opbouw:

  • Algemeen
  • Notificatie
  • Bericht lezen met uw toegangscode
  • Invoeren toegangscode
  • Bericht lezen
  • Bijlage downloaden
  • Veilig antwoorden op een ontvangen bericht

  De handleiding is voor drie verschillende typen devices beschikbaar:

  • Web
  • iOS
  • Android

  De drie handleidingen zijn terug te vinden op en te downloaden van de ZorgMail website onder Over ZorgMail / ZorgMail Downloads / Handleidingen Overig / Handleidingen voor ontvangers van Secure e-mail buiten ZorgMail community.

  BLOG

  Mondzorg: Exquise Next Generation inclusief veilig mailen buiten de community

  Met vreugde informeren wij jullie dat Vertimart een nieuwe versie van Exquise heeft uitgebracht, genaamd Exquise Next Generation, met een uitgebreide ZorgMail koppeling. Deze volgende generatie softwareapplicatie is de nieuwe standaard in praktijkautomatisering aangeboden als clouddienst. Gebaseerd op 25 jaar ervaring in de mondzorgpraktijk en gebouwd op basis van de nieuwste automatiseringstechnieken.

  Een jaar geleden is de ZorgMail koppeling gerealiseerd met Exquise voor communicatie binnen de community. Exquise staat met stip op 1 in de top 3 van op ZorgMail aangesloten mondzorg applicaties. Met de nieuwe ZorgMail koppeling die tot stand is gebracht voor het Next Generation systeem is, net als voor Novadent gebruikers van Complan, het nu ook voor Exquise gebruikers mogelijk om met patiënten en zorgverleners buiten de community veilig gegevens uit te wisselen.

  Gebruikers die overstappen op het nieuwe systeem kunnen gelijk verder met waar ze gebleven waren met ZorgMail en profiteren van de mogelijkheid om naast het versturen van IMF berichten (e-mail met bijlagen) nu ook de ZorgMail Viewer in te zetten.

  Copyright 2018 Zorgmail

  >