BLOG

In aantocht ZorgMail Chat: de patiënt centraal

In de zorg draait het eerst en vooral om de patiënt, de cliënt of meer generiek gesproken de  zorgconsument. Om de ZorgMail Chat gebruiker hierin zo goed mogelijk te ondersteunen heeft de patiënt als entiteit een prominente plek gekregen in het chat proces. Aangezien we voor de chat nog geen integratie met informatiesystemen hebben, is gekozen voor een super simpel patiënt invoerscherm. Met slechts drie identificerende gegevens kan een patiënt worden opgevoerd.

Start een chat gebruiker vervolgens een chat dan zal hij/zij de vraag krijgen: ‘Wilt u deze chat koppelen aan een patiënt?’ met als antwoordmogelijkheden Ja/Nee. Bij een keuze voor ‘Nee’, bijvoorbeeld in het geval een consultatievraag over een ziektebeeld aan een specialist, kan direct de vraag aan de specialist worden gesteld. Wordt gekozen voor ‘Ja’, dan wordt de chat geopend en kan de gebruiker een patiënt selecteren uit de bestaande patiëntenlijst of een nieuwe aanmaken.

De patiënt wordt vervolgens bovenin de chat conversatie met zijn identificerende gegevens getoond zodat de gesprekspartner(s) direct kan/kunnen zien om welke patiënt het gaat en eventueel hierop kan/kunnen reageren. In het chat overzicht is zichtbaar aan de paperclip avatar bij een chat dat het een patiëntgebonden chat betreft. In de chat kunnen zowel tekstberichten als beelden worden uitgewisseld. En dan hoor ik u denken: leuk zo’n chat maar hoe krijg ik deze informatie in het dossier van de zorgconsument? Daarover binnenkort meer!

Copyright 2018 Zorgmail

>