BLOG

Kortingsacties voor leden van VVOCM en NVLF

Mede in het licht van de AVG zien we bij diverse doelgroepen in het zorgveld een groeiende behoefte aan een veilige oplossing voor het uitwisselen van privacygevoelige gegevens. En waar ben je dan beter uit dan bij ZorgMail met de grootste community in Nederland.

De volgende twee beroepsverenigingen hebben zich gemeld bij VANAD Enovation:

  • VvOCM
  • NVLF
VvOCM
De Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM) is de beroepsvereniging van oefentherapeuten en telt bijna 1.800 leden. De VvOCM is in 2004 ontstaan uit een fusie van de Vereniging Bewegingsleer Cesar en de Nederlands Vereniging van Oefentherapeuten Mensendieck.De missie van de VvOCM is de oefentherapeut prominent te positioneren en te profileren als een vanzelfsprekende en onderscheidende speler binnen het domein bewegen in de gezondheidszorg, zowel in de curatieve als de (secundair) preventieve sector.

NVLF
De NVLF is de beroepsvereniging van en voor logopedisten in Nederland en behartigt de belangen van 6.000 leden. Dit zijn logopedisten met of in dienst van een eigen praktijk en logopedisten in het onderwijs en de gezondheidszorg. De NVLF ondersteunt de leden zodat zij hun cliënten/patiënten in een veranderend zorglandschap kwalitatief hoogstaande logopedische zorg kunnen bieden in alle levensfasen.

Bij de invulling van de belangenbehartiging moet het lidmaatschap van de vereniging duidelijk meerwaarde bieden. Daarom worden kennisverspreiding, educatie, scholing en opleiding onder regie van de NVLF prominent op de kaart gezet.

Kortingsactie
Nieuwe klanten krijgen een korting op de entree- en implementatiekosten van € 126,50. Om gebruik te maken van deze korting vult een nieuwe klant tijdens het aanmeldproces een van de volgende kortingscodes in: VVOCM2018 (vanaf 1 maart 2018) of NVLF2018 (reeds actief). Deze kortingscodes zijn geldig tot en met 31 december 2018.

Copyright 2018 Zorgmail

>