BLOG

PI-Farma van Pifarma gekoppeld aan ZorgMail

Met trots kunnen we melden dat we weer een nieuwe koppeling gereed hebben. Het gaat hierbij om de koppeling met de applicatie PI-Farma van Pifarma voor apotheken met ZorgMail.

Vaak worden recepten nog geprint en gescand. Met PI-Farma is het mogelijk om de gegevens direct op te slaan in het apotheek informatiesysteem. Hiermee kunnen de receptgegevens op geavanceerde wijze worden gebruikt met prioritering van de aanschrijving naar eigen keuze. Bijvoorbeeld bezorging of juist recepten met meerdere regels als eerst. Zo ontstaat de mogelijkheid om vroegtijdig en preventief te interveniëren in het proces van aanschrijving tot aflevering. In dit proces geeft PI-Farma diverse notificaties. Zo draagt PI-Farma bij aan een verdere optimalisatie van zorginhoudelijke processen en verhoging van efficiency in de apotheek.

De eerste apotheken in Friesland zijn inmiddels aangesloten op PI-Farma en werken naar tevredenheid met deze applicatie in combinatie met ZorgMail.

Copyright 2018 Zorgmail

>