BLOG

PWD: de ICT-standaard voor de geboortezorg

Het PWD is een informatiestandaard ten behoeve van digitale informatie-uitwisseling tussen verloskundigen en gynaecologen.
De diverse informatiesystemen voor zowel 1e- als 2e lijn verloskunde hebben dit PWD bericht in hun systeem geïmplementeerd. In acute situaties is het van groot belang dat patiëntgegevens snel bij de gynaecoloog bekend zijn. Doordat deze systemen eveneens een koppeling hebben met de ZorgMail berichtendienst kunnen deze overdracht berichten snel en veilig worden uitgewisseld. Een van de pilot ziekenhuizen waar deze berichtenstroom met succes via ZorgMail tot stand is gebracht is het Groene Hart ziekenhuis in Gouda.

Copyright 2018 Zorgmail

>