BLOG

Update ZorgMail Secure e-mail

In de afgelopen weken zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd in de ZorgMail Secure e-mail oplossing:

Bewaartermijn berichten in de Viewer
Bij de introductie van de ZorgMail Viewer in maart 2017 is ervoor gekozen om starten zonder een bewaartermijn en ervaring op te doen met de Viewer in de praktijk. Vanuit wet- en regelgeving oogpunt is het gewenst om een bewaartermijn voor de berichten in de Viewer te gaan hanteren. Besloten is om dezelfde termijn aan te houden als voor de EDI (gestructureerde) berichten, te weten 90 dagen.

In de praktijk betekent dit dat:
– Bij berichten uit het archief ouder dan 90 dagen een melding verschijnt dat de bewaartermijn is verlopen en het bericht niet langer beschikbaar is;
– Bij nieuwe berichten een melding verschijnt tot welke datum het bericht beschikbaar is, zie onderstaand voorbeeld “Dit bericht is beschikbaar tot 17 april 2018.”

Aantal geadresseerden
Het aantal geadresseerden bij het gebruik van de groene Veilig verzenden knop in MS Outlook is enige tijd terug opgehoogd van 10 naar 20 geadresseerden. In de praktijk zien we dat Secure e-mail, behalve voor privacygevoelige patiëntinformatie met een beperkt aantal geadresseerden, steeds vaker ook ingezet wordt voor veilig e-mailen in het algemeen. Ook waar het niet patiënt/zorg gerelateerde communicatie betreft, zoals vertrouwelijke documenten sturen aan een grotere groep van deelnemers. Om die reden is ervoor gekozen om het maximum aantal te stellen op 100 geadresseerden zoals ook wordt toegepast in de ZorgMail (Zimbra) Hosted Mail. Bij meer dan 20 (voorheen 5) geadresseerden wordt een melding getoond om de gebruiker hiervan bewust te maken. Deze uitbreiding is onderdeel van de vorige week gereleasete 2.7 versie van de MS Outlook add-in.

Aantal bijlagen
Bij het gebruik van de ZorgMail Viewer zien we dat gebruikers vaker meerdere kleinere bijlagen willen kunnen meesturen buiten de community. Om deze mogelijkheid te ondersteunen kunnen nu maximaal 10 bijlagen worden toegevoegd aan een e-mail bericht tot een maximum van 20 MB per bijlage en een totaal van 36 MB.

Versie Veilig verzenden knop en updates
Controleer regelmatig of u de laatste versie van de Veilig verzenden knop gebruikt. Uw huidige versie van de Veilig verzenden knop kunt u eenvoudig zien door met de muis over de Veilig verzenden knop in Outlook te gaan. Indien er een nieuwe versie van de Veilig verzenden knop beschikbaar is, wordt u hierover door ons geïnformeerd. De laatste versie van de Veilig verzenden knop staat op onze website op de pagina ZorgMail Downloads onder Downloads.

 

We vertrouwen erop u hiermee tijdig en volledig geïnformeerd te hebben.

Copyright 2018 Zorgmail

>