BLOG

ZorgMail aanwezig bij NVM-Lustrumcongres 29 en 30 september

De NVM bestaat dit jaar 50 jaar, een lustrum dus. Het 50-jarig bestaan vieren zij met een tweedaags Lustrumcongres op 29 en 30 september in Sugar City te Halfweg. Het programma bevat informatie uit alle hoeken van de wereld over o.a. parodontologie, cariologie, halitose en de behandeling daarvan. Op vrijdag 29 en zaterdag 30 september wordt het congres ’s ochtends geopend door de dagvoorzitters, waarna verschillende lezingen plaats vinden. Tussendoor kunnen de bezoekers langs de standhouders op de expo. Ook hier is ZorgMail aanwezig om bezoekers te informeren over het belang en de mogelijkheden van beveiligd e-mailverkeer. Totaal worden ongeveer 1.000 bezoekers verwacht. De twee dagen worden feestelijk afgesloten met een ‘Proud to be Goud’ thema.

Kijk voor meer informatie over het congres op https://www.mondhygienisten.nl/nvmlustrum2017/.   De Mondzorg vormt een belangrijke doelgroep in de bredere gegevensuitwisseling tussen zorgverleners en met patiënten, zowel in gestructureerde als ongestructureerde vorm.

Copyright 2018 Zorgmail

>