BLOG

ZorgMail Lab4Apo ondersteunt apothekers bij medicatiebeoordeling

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) zal vanaf 1 juli 2015 zorgbreed toezien op de uitvoering van medicatiebeoordelingen zie http://www.knmp.nl/nieuws/igz-start-toezicht-richtlijn-medicatiebeoordeling.

Een belangrijk aspect van de medicatiebeoordeling is het verkrijgen van inzage in afwijkende nierfunctiewaarden voor geselecteerde patiënten.

Vele apothekers maken reeds gebruik van ZorgMail Lab4Apo van VANAD Enovation om deze labwaarden in te zien. Daarmee hebben zij altijd de laatste waarden tot hun beschikking.

De heer Winkens, apotheek Partners in Care & Pharmacy (PCP)– Vlijmen:
“Door de ondersteuning van Lab4Apo heb ik als apotheker steeds de beschikking over de actuele laboratoriadata/bloedbepalingen van mijn patiënten.  ZorgMail verzorgt van oudsher al de beveiligde elektronische communicatie tussen huisartsen en laboratoria. De labwaarden die voor de medicatiebewaking relevant zijn, worden met Lab4Apo doorgestuurd.

Inmiddels doen ook steeds meer ziekenhuislaboratoria mee met Lab4Apo en ontvangen we ook labwaarden die door de specialist zijn aangevraagd. De data komen via Lab4Apo inmiddels als een elektronisch postbericht in mijn patiëntendossier en worden automatisch opgenomen in mijn apotheekinformatiesysteem. Lab4Apo vult hiermee een belangrijke randvoorwaarde in bij mijn adviseur/zorgverlenerschap richting patiënten en andere zorgverleners (voorschrijvers etc). Denk hierbij ook aan de medicatiebeoordelingen, waarbij naast de gezondheid en het medicatiegebruik, ook de labwaarden een cruciale rol spelen”.

Copyright 2018 Zorgmail

>