Over ZorgMail

Omdat u veilig elektronisch wilt communiceren!

Concept

Het uitwisselen van elektronische berichten gebeurt al jaren. Het is een snelle en makkelijke manier om informatie te delen. Omdat deze berichten in meer of mindere mate vertrouwelijke (patiënt-) gegevens bevatten, zijn maatregelen nodig om dit berichtenverkeer te beveiligen. ZorgMail biedt een state-of-the-art Managed Service voor veilig berichtenverkeer in de zorg. In het concept van ZorgMail worden berichten elektronisch uitgewisseld over veilige verbindingen via een onafhankelijk systeem van een onafhankelijke Trusted Party.

Jaarlijks worden er op dit moment circa 65 miljoen berichten verzonden door ruim 13.000 deelnemers. Het aantal deelnemers stijgt nog steeds en daar zijn we trots op! Naast de gebruikers van het eerste uur: ziekenhuizen, laboratoria en huisartsen zijn ook bijna alle huisartsenposten deelnemer en komen er steeds meer apotheken, (para)medici, verloskundigen, GGD, GGZ, ZBC en verpleeg- en verzorgingshuizen bij.

Wij zorgen ervoor dat berichten in het gewenste formaat bij u binnenkomen. Indien nodig worden berichten voor u geconverteerd naar een berichtformaat welke meteen in uw  informatiesysteem verwerkt wordt  of afgeleverd als een leesbare veilige e-mail.

Authenticatie

Binnen ZorgMail zijn altijd  ontvanger en verzender bekend. Dit is de basis van het ZorgMail concept. Hierdoor is het hele proces transparant en tot in de details te volgen. Zo vervullen wij de rol van notaris bij geschillen, kunnen berichten nooit zoekraken en kan het proces in zijn geheel worden bewaakt. Om bestaande deelnemers op eenvoudige wijze te kunnen opzoeken, kan het centrale adresboek worden geraadpleegd.

EDI én Secure e-mail

Binnen ZorgMail onderscheiden wij twee vormen van elektronische communicatie. Enerzijds is er geautomatiseerde uitwisseling van informatie tussen informatiesystemen: Application-to-Application (EDI) communicatie en anderzijds de communicatie tussen personen: Person-to-Person(e-mail) communicatie. Deze twee vormen van communiceren vragen andere tools en technieken. In beide situaties gaat het echter om medisch inhoudelijke informatie

Copyright 2018 Zorgmail

>