App

Ambulante zorgverleners hebben te maken met een grote administratieve druk. Ook de noodzaak om op elk moment en vanaf elke locatie veilig elektronische berichten te kunnen versturen neemt toe. Men wil immers andere zorgverleners tijdig en professioneel informeren over een cliënt. In ’het veld’ zijn niet altijd de juiste middelen beschikbaar.

Oplossing

Met de ZorgMail App wordt bovenstaande problematiek ondervangen. De ZorgMail App biedt de zorgverlener de mogelijkheid om op locatie, vanaf een HTML5 ondersteunend mobile device, een gestructureerd bericht aan te maken en deze beveiligd te verzenden naar een willekeurige zorgverlener die gebruikt maakt van ZorgMail. Dit stelt de zorgverlener in staat meer tijd te besteden aan zorgverlening en minder aan administratie.

In toenemende mate zien we de belangstelling en gebruik toenemen van de ZorgMail App in zowel de eerstelijns organisaties, als de tweedelijns organisaties in de VVT, kraamzorg en andere branches. Ervaring leert dat de ZorgMail App goed aansluit op het organisatieproces en de workflow. Het gebruik bespaart de ambulante zorgverlener veel tijd tijdens behandeling en verslaglegging. Daarbij worden de verzonden verslagen en rapportages niet opgeslagen op de gebruikte mobile devices, dit in het kader van het NEN7510 beleid

app

Copyright 2018 Zorgmail

>