Comfort

Comfort biedt u de meest comfortabele aansluiting op ZorgMail. Zij maken de noodzaak van lokale communicatiesoftware overbodig. Rechtstreeks worden de te verzenden gegevens direct en zonder bewerking op basis van web services aan de centrale omgeving van ZorgMail aangeboden. Centraal worden alle benodigde bewerkingen uitgevoerd. De ZorgMail web services benadert men via versleutelde verbindingen over een breedbandverbinding met internet of een zorgnetwerk. Het beheer in de organisatie ten behoeve van ZorgMail wordt daardoor geminimaliseerd. Op de web services authenticeert men zich met een ZorgMail certificaat.

Copyright 2018 Zorgmail

>