EDI

Bij Application-to-Application communicatie is het belangrijk dat er gebruik wordt gemaakt van gestructureerde berichten, zoals EDIFACT en HL7/XML, zodat deze direct verwerkt kunnen worden in het informatiesysteem.

Er zijn vele soorten berichten welke via ZorgMail kunnen worden uitgewisseld. Van oudsher worden op grote schaal laboratorium- en radiologieberichten, specialistenbrieven en ontslag- en mutatieberichten uitgewisseld.

Met ZorgMail EDI kan een bericht dat bij een zorgverlener binnenkomt, bijvoorbeeld een laboratorium- of radiologie-uitslag, een specialistenbrief, een waarneembericht of retourrecept, meteen door het informatiesysteem gekoppeld worden aan het patiëntendossier. Berichten welke worden verzonden, bijvoorbeeld een recept of verwijsbrief, worden op dezelfde eenvoudige wijze in het informatiesysteem van de ontvanger gekoppeld aan de patiënt.

Eindgebruikers die niet in het bezit zijn van een gekoppeld informatiesysteem, kunnen toch EDI berichten ontvangen. Dit kan omdat wij centraal op ZorgMail het EDI bericht vertalen naar een leesbaar formaat. Zie voor meer uitleg “Secure e-mail”.

Copyright 2018 Zorgmail

>