Feedback

Feedback biedt een aantal extra’s, waardoor men proactief geïnformeerd wordt over de status van het berichtenverkeer en/of gewaarschuwd wordt wanneer de berichtenstroom naar ZorgMail is onderbroken. Tevens biedt Feedback uitgebreide mogelijkheden met betrekking tot rapportages. Deze informatie kan men veilig online inzien of inregelen vanaf een willekeurige PC met internetverbinding. Hieronder is een opsomming weergegeven van de mogelijkheden welke Feedback biedt.

Berichten

Met M.Center kan men de status van de berichten bekijken:

  • De ontvangstdatum waarop het bericht op ZorgMail is binnengekomen;
  • De datum waarop het bericht is opgehaald of waarop bericht is afgeleverd;
  • De laatste status van het bericht.

Tevens is het mogelijk om verzonden berichten online terug te zoeken in het archief tot maximaal 90 dagen en/of deze selectief te herzenden.

Rapportages

M.Center kent diverse rapportages welke aansluiten op de behoeften van de deelnemer. De rapportages bevatten enerzijds informatie ten behoeve van het dagelijkse beheer en anderzijds belangrijke managementinformatie voor de organisatie. Men kan zelf het formaat samenstellen: bijvoorbeeld een leesbare versie (HTML), een printbare versie (PDF) of een verwerkbare versie (CSV).

taart

Notificaties

Men wil zekerheid dat de berichten ook daadwerkelijk afgeleverd worden door ZorgMail. Door het verzendprofiel in te vullen, wordt men automatisch gewaarschuwd indien er een afwijking van de verwachte berichtenstroom wordt geconstateerd. Een dergelijk profiel bestaat uit één of meerdere condities. In het geval dat wordt voldaan aan een conditie, wordt er automatisch een e-mail bericht verzonden.

Voorbeeld:
Men wordt gewaarschuwd als er op werkdagen om 10:00 uur niet minstens 100 mutatieberichten en 100 labuitslagen zijn verzonden of indien er op een dag minder dan 600 Sub-berichten zijn verzonden.

Copyright 2018 Zorgmail

>