Lab4Apo

Medicatieveiligheid is één van de speerpunten voor apotheken. Medicatieveiligheid is nauw verbonden met een accurate medicatiebewaking door de apotheker.

Eén van de concrete maatregelen vanuit de overheid om de medicatieveiligheid te vergroten is een wijziging van de Geneesmiddelenwet per 01-01-2012. Deze wijziging heeft consequenties voor het handelen van artsen en apothekers. Door de wijzigingen in de geneesmiddelenwet moet het laboratorium of de arts, desgevraagd en als de patiënt de apotheker daarvoor toestemming heeft gegeven, bepaalde laboratoriumwaarden aan de apotheker verstrekken. De huisarts of een andere zorgverlener mag de vragende apotheek deze informatie niet weigeren.

De apotheker heeft een actieve rol om deze informatie te verkrijgen, de artsen een passieve rol om deze te verstrekken. Zoals beschreven in Artikel 66a van de Geneesmiddelenwet

Het gaat hierbij om de volgende laboratoriumwaarden:

  • (berekende) Kreatinineklaring;
  • Kalium;
  • Natrium;
  • Spiegels van geneesmiddelen met kleine therapeutische breedte;
  • PT-INR;
  • Farmacogenetische parameters.

Oplossing

Lab4Apo is een applicatie welke veilig toegankelijk is via browsersoftware. Via de Lab4Apo applicatie abonneert de apotheker zich op het (vanaf dat moment) ontvangen van de 6 vastgestelde laboratoriumwaarden van de betreffende patiënt(en). Deze laboratoriumwaarden worden op dit moment door laboratoria/ziekenhuizen via ZorgMail verzonden naar de (huis)artsen. Het abonneren op een patiënt gebeurt op basis van het BSN nummer.

Copyright 2018 Zorgmail

>