POCT

Steeds vaker is er binnen huisartspraktijken een zogenaamde Point Of Care Test of POCT device aanwezig. Deze door de laboratoria ter beschikking gestelde meetapparatuur (Hb, glucose, HbA1c, CRP en/of urine screen) wordt met name ingezet door getrainde verpleegkundigen of praktijkondersteuners voor snelle bloed- en/of urine-analyses. Omdat de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de testen bij de klinisch chemicus van het laboratorium ligt, worden de meetresultaten aan het laboratorium veelal nog handmatig en onbeveiligd aangeboden voor validatie.

Oplossing

ZorgMail POCT automatiseert dit proces door de meetresultaten snel en veilig via het ZorgMail netwerk elektronisch naar het informatiesysteem van het laboratorium te sturen. De ZorgMail POCT applicatie zorgt hierbij voor een efficiënte workflow en betrouwbare patiënt identificatie. Hierdoor kan het laboratorium de testen efficiënter verwerken terwijl de huisarts sneller over de definitieve uitslag beschikt.

Copyright 2018 Zorgmail

>